કમૂરતાં બાદ જબરૂ ધડામ થઈ રહ્યું છે સોનું,

આજે કેટલા ભાવ ઘટ્યા...જાણો લેટેસ્ટ રેટ

ભારતમાં આજે સોનાનો દર:

18 જાન્યુઆરી, 2024 સુધીમાં, વિવિધ ભારતીય શહેરોમાં સોનાના ભાવમાં વધઘટ જોવા મળી હતી.

10 ગ્રામની પ્રમાણભૂત કિંમત લગભગ 63,000 રૂપિયા હતી.

વધુ વિગતવાર માહિતી આપવા માટે, 24-કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામની સરેરાશ કિંમત રૂ. 62,620 હતી

જ્યારે 22-કેરેટ સોનાની

સમકક્ષ જથ્થા રૂ. 57,400માં ઉપલબ્ધ હતી.

તે જ સમયે,

ચાંદીના બજારમાં સતત વધારો જોવા મળ્યો હતો, જે પ્રતિ કિલોગ્રામ રૂ. 75,500 સુધી પહોંચી ગયો હતો.

દિલ્હીમાં, લોકોએ 22-કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામ માટે

57,550 રૂપિયા અને 24-કેરેટ સોનાની સમાન રકમ માટે 62,770 રૂપિયા ખર્ચવા પડે છે.

મુંબઈમાં, 22-કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામની હાલની કિંમત રૂ. 57,400 છે,

જ્યારે 24-કેરેટ સોનાની સમકક્ષ જથ્થાની કિંમત રૂ. 62,620 છે

ચેન્નાઈમાં, 22-કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામની કિંમત 57,800 રૂપિયા છે

અને 24-કેરેટ સોનાની સમાન રકમ માટે, તે 63,050 રૂપિયા છે.