મહાબલિપુરમનું પ્રાચીન મંદિર : સાત પેગોડા

તમિલનાડુમાં દરિયા કિનારે આવેલું મહાબલિપુરમ તેના પ્રાચીન મંદિરો માટે જાણીતું છે

આ મંદિર પૈકી કેટલાક વિશ્વવારસામાં સ્થાન પામ્યા છે

તેમાં શોર ટેમ્પલ વિશિષ્ટ છે.

આ શિવ મંદિરને સેવન પેગોડા પણ કહે છે.

શોર ટેમ્પલ આઠમી સદીમાં બંધાયેલું તેમાં ગ્રેનાઈટના પથ્થરો વપરાયેલા.

આખુ સંકૂલ નાના મોટા ત્રણ મંદિરોનો સમુહ છે.

આ મંદિરનો ઉપયોગ પ્રાચીન કાળમાં નાવિકો દિશાસૂચન માટે કરતાં.

૨૦૦૪ના સુનામીમાં દરિયાકાંઠાનું ધોવાણ થતા બીજા પ્રાચીન મંદિરો પણ મળી આવેલા.

તેમાં હાથી, સિંહ અને મોરના એક જ પથ્થરમાંથી કોતરેલા વિશાળ શિલ્પો જાણીતા છે.

મુખ્ય મંદિર ૧૫ મીટરના ચોરસ પ્લેટફોર્મ પર

૬૦ ફૂટ ઊંચા પિરામીડ જેવું છે.

આઠમી સદીમાં બંધાયેલું આ મંદિર જર્જરિત છે.

પરંતુ તેમાંના શિલ્પો આજે પણ અકબંધ જોવા મળે છે