શું તમે પણ દીપડા અને ચીત્તા વચ્ચે કન્ફ્યૂઝ છો?

સૌથી પહેલા તમને ચીત્તા વિશે જણાવીએ તો, ચિત્તો એ દુનિયાનું સૌથી ઝડપી દોડતું પ્રાણી છે.

સ્પીડની વાત કરીએ તો માત્ર ગણતરીની સેકન્ડમાં જ 72 માઇલ પ્રતિ કલાક એટલે કે,

115 કિમી કલાકની ઝડપે દોડે છે. સિંહ વાઘની તુલનામાં ચિત્તાનું શરીર નાનું હોય છે.

સિંહ વાઘની તુલનામાં ચિત્તાનું શરીર નાનું હોય છે.

ચીત્તાના શરીર પર કાળા રંગના ગોળ ધાબ્બા જોવા મળે છે.

ઉપરાંત તેની આંખોના ખૂણા પાસેથી મોઢા સુધીના ભાગમાં કાળા રંગના પટ્ટાઓ જોવા મળે છે.

ચીતો એક એવું પ્રાણી છે જે ક્યારેય પણ ગર્જના કરી શકતું નથી.

હવે વાત કરીએ દીપડાની.

ભારતમાં ઘણી જગ્યાએ દીપડાએ દેખા દીધા હોવાની વાતો થતી રહે છે.

સૌથી મોટો ફર્ક એ છે કે, ચીત્તાના શરીર પર કાળા રંગના ધાબા ગોળ આકારમાં હોય છે.

જ્યારે દીપડાના શરીર પરના કાળા ધાબા અલગ શૈલીમાં જોવા મળે છે.

દીપડો શિકાર માટે ઝાડ પર ચઢી શકે છે...

ચીત્તાની સરખામણીમાં દીપડાનું માથું પણ મોટું હોય છે.

દીપડો ગર્જના કરી શકે છે...

જ્યારે ચીત્તો ગર્જના કરી શકતો નથી....