રાસબરી ના ફાયદા

રાસબરી બ્લડ પ્રેશર ઓછું કરે છે.

રાસબરી હૃદયની બીમારીઓના ડરને પણ ઓછો કરે છે.

તેમાં પોટૅશિયમ અને બીજા કેટલાંય મિનરલ છે.

તે બ્લડ પ્રેશરને સંતુલિત બનાવી રાખે છે.

રાસબરીને સૂકવીને રાખવામાં આવે છે તો તે ફાઇબરનો સારો સ્ત્રોત છે.

રાસબરી હૃદયને સુરક્ષિત રાખે છે.

વજન ઓછું કરવાવાળા તેને ડાયટ ચાર્ટમાં શામેલ કરી શકાય છે

ગરમીની સિઝનમાં જ રાસબરી આવે છે.

ખાટા મીઠા સ્વાદના કારણે આ અનેક લોકોને રાસબરી પસંદ છે.