ઓટ્સના આ ફાયદા શું તમે જાણો છો ?

ઓટ્સ મતલબ કે જવના દલિયા અથવા ફાડા.. જેમ ઘઉંના દલિયા કે ફાડા હોય છે તેમજ..

ઓટ્સનો પ્રકાર એક જ હોય છે, પરંતુ તેની ફ્લેવર અલગ અલગ હોય છે.

શું તમે જાણો છો કે તમારી ત્વચા માટે અને સૌંદર્ય માટે પણ તે ખુબ જ લાભકારક છે.

ઓટ્સમાં મળી આવતા ઇનોઝિટોલ લોહીમાં ફેટના સ્તરને નિયંત્રિત કરે છે

ઓટ્સ પેટ સંબંધિત રોગોમાં પણ ખુબ લાભદાયક છે.

રોજ તમારા નાસ્તામાં ઓટ્સને સામેલ કરવાથી ડાયાબિટીસની સમસ્યા ઘટે છે,

કેમકે તે ઇંસ્યુલિનના સ્તરને નિયંત્રણમાં રાખવામાં સહાયક છે.

તેનો ફેસપેક બનાવીને ચહેરા પર લગાવવાથી ત્વચા કોમળ અને સ્વસ્થ રહે છે.

તેના પ્રયોગથી હ્રદયરોગનો ખતરો પણ ઘટે છે કેમકે તે હ્રદયની ધમનીઓમાં ચરબીને જમા થતા રોકે છે.

શરીરમાં ગરમી વધવાના કારણે થતી સમસ્યાઓ જેવી કે..

ચક્કર આવવા, ગભરામણ થવી... તેમાં ઓટ્સ ફાયદાકારક છે, કેમકે તેની પ્રકૃતિ ઠંડી હોય છે.