ગમે ત્યારે તમારી આંખ ફરકે છે? કેટલું શુભ-અશુભ છે આંખોનું ફરકવું?

આપણે એવું પણ સાંભળતા આવ્યા છીએ કે આ બધું સ્ત્રી-પુરૂષ માટે અલગ અલગ મતલબ ધરાવે છે.

પરંતુ શું તમને ખબર છે કે આંખો કેમ ફરકે છે?

તેની પાછળના ખરેખર કયા કારણો છે? આંખો ફરકે તે પાછળ વિજ્ઞાન શું કહે છે?

આંખો ફરકે તેની પાછળનું વૈજ્ઞાનિક કારણ હોય છે નેત્રચ્છદાકર્ષ.

એક શોધમાં વૈજ્ઞાનિકોએ આંખો ફરકવાના ઘણાં કારણો કહ્યાં છે.

જ્યારે તમે થાકેલા હોવ કે પછી આંખ ભારે થઈ ગઈ હોય તો તેના કારણે આંખો ફરકે છે

અને તેનો અર્થ થાય કે હવે આપણે આરામ લેવાની જરૂર છે. થોડી વાર ઉંઘવાની જરૂર છે.

તણાવની સ્થિતિમાં આપણું મગજ એવું કામ કરે છે કે

આપણે સમજી નથી શકતા અને આ દરમિયાન જ માંસપેશીઓ સંબંધિત સમસ્યા થાય તો આંખ ફરકે છે.

નબળી આંખો

ઘણી વખત આંખો નબળી થઈ હોય કે આંખોમાં સરખી રોશની ન રહેતી હોય તો આંખો ફરકવા લાગે છે.

લાંબા સમય સુધી કમ્પ્યૂટર સામે બેસીને કામ કરવાથી આંખો સૂકાઈ જાય છે

અને તેનું પાણી સૂકાઈ જાય છે જેના કારણે આંખો ફરકવાની શરૂ થાય છે. અને એટલે જો કમ્પ્યૂટર પર કામ કરતા હોય તો વચ્ચે વચ્ચે બ્રેક લો તે ખૂબ જરૂરી છે.

ઘણી વખત માંસપેશીઓમાં જાતે જ ખેંચાણ છે અને રિલીઝ થવાની પ્રક્રિયા થાય છે

એવી સ્થિતિમાં લોહીના પ્રવાહ પર અસર પડે છે. માંસપેશીઓમાં ધપ-ધપ જેવી પ્રક્રિયા થવા લાગે છે અને આપણને બહારથી ફફડાટ જેવો અનુભવ થાય છે