ડબલ ડેકર લિવિંગ રુટ બ્રિજ

એક કુદરતી આકર્ષણ મેઘાલયના ચેરાપુંજીમાં છુપાયેલું છે જે મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે

આ પુલ લગભગ 50 મીટર લાંબો અને 1.5 મીટર પહોળો છે

ઉમશિયાંગ નદી ડબલ ડેકર લિવિંગ રુટ બ્રિજની નીચેથી વહે છે અને તે પ્રકૃતિ અને એન્જિનિયરિંગનું અદ્ભુત ઉદાહરણ છે.

આટલો મોટો બ્રિજ ક્યારે અને કેવી રીતે બન્યો હશે?

તમને જણાવી દઈએ કે કુદરતના આ પરાક્રમની રચનામાં મદદ કરવાનો શ્રેય સ્થાનિક જનજાતિ ખાસીઓને આપવામાં આવે છે.

તેઓ ઝાડને તેના મૂળ ખેંચીને અને તેને ફેરવીને સાચી દિશા આપે છે.

ડબલ ડેકર લિવિંગ રૂટ બ્રિજ પણ 200 વર્ષથી વધુ જૂનો હોવાનું કહેવાય છે. એક સમયે માત્ર 50 લોકો જ આ કુદરતી પુલનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

આ લિવિંગ રૂટ બ્રિજ ટિયરના ગામથી શરૂ થાય છે અને ઉમશિયાંગ નદી પર પસાર થાય છે.

આ પુલ સુધી પહોંચવા માટે પ્રવાસીઓને પહાડી પરથી 3500-3600 સીડીઓ ઉતરવી પડે છે, જેમાં 3-4 કલાકનો સમય લાગી શકે છે.

તમે આ બ્રિજ પર ટ્રેકિંગ કરો છો, તો તમે બ્રિજના રસ્તે બીજા ઘણા નાના બ્રિજ પણ જોઈ શકો છો,

જે સંપૂર્ણપણે કુદરતી નથી. આ નાના પુલો મેટલ વાયરનો ઉપયોગ કરીને માળખાકીય રીતે મજબૂત બનાવવામાં આવે છે

આ બ્રિજની મુલાકાત લેવા જઈ રહ્યા હોવ તો

તમારા બેકપેકમાં તમારી સાથે વધારે સામાન ન રાખો.

બ્રિજની જગ્યા પર એક ગેસ્ટ હાઉસ પણ બનાવવામાં આવ્યું છે

જ્યાં પ્રવાસીઓ ખૂબ ઓછા ચાર્જમાં રહી શકે છે. પરંતુ અહીંના ગેસ્ટ હાઉસની એક જ ખામી એ છે કે અહીં સુવિધાઓ ઘણી ઓછી છે