દરરોજ દૂધની મલાઈ ખાવાથી તમને આટલા બધા ફાયદા થશે

મલાઈ સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ કેલરીનો સ્ત્રોત છે અને મલાઈમાં કેટલાક ટકા કેલ્શિયમ પણ હોય છે

કહેવાય છે કે, મલાઈમાં માખણ કરતા પણ વધારે પ્રમાણે ફેટ હોય છે

જો તેને સવારે નાસ્તામાં લેવામાં આવે તો લાંબો સમય સુધી ભૂખ નથી લાગતી.

મલાઈ પચવામાં ભારે

કેલરી વ્યક્તિની જરુરિયાત કરતા વધારે હોય તો વજનમાં વધારો કરે છે. માટે તમારા શ્રમને ધ્યાનમાં રાખીને મલાઈ ખાવી જોઈએ.

મલાઈ બનવાની પ્રક્રિયા

દૂધને ગરમ કરવાથી તેમાં રહેલું ફેટ ઉપરની તરફ આવે છે અને તે જામી જાય પછી તે મલાઈ બની જાય છે

એક વાડકી મલાઈ ખાવાથી શરીરને નુકસાન નથી થતું,હ્રદયને પણ તકલીફ નથી થતી.

વજનને લઈને કોઈ તકલીફ કે હ્રદયની તકલીફ હોય તો ડૉક્ટરની સલાહ પ્રમાણે ડાયટ લેવું જોઈએ.