21મી સદીમાં પણ ખાદીનું મહત્વ બરકરાર..ખાદી દરેકને દરેક ઋતુમાં અનુકુળ

ખાદી કે જે હાલના સમયમાં ખુલ મોટું રોજગાર પુરુ પાડતું એક ઉઘોગ બન્યું છે.

યુવાનો યુવતિઓ પણ આ ખાદિને નવા ફેશનમાં ઢાળી અને તેનો વધુને વધુ અપનાવી રહ્યા છે.

તેમજ વિદેશમાં પણ લોકો ઓરગેનીક ખાદિ તરફ વળ્યા છે.

આઝાદિની સમયે ખાદિ સ્વદેશી કાપડનો મંત્ર હતો.

અને આઝાદિ બાદ પણ આટલા દાયકા પછી ખાદિ આજનું યુવા પેઢીમાં પોતાની લોક પ્રિય અકબંધ રાખવામાં સફળ રહી છે.

એટલું જ નહિ પરંપરાગત વસ્ત્રોની બજારમાં ફેશન આઇકોન તરીકે પોતાની જુદી ઓળખ ઉભી કરી શકી છે.

ખાદી અથવા ખદ્દર ભારત દેશમાં હાથ વડે કાંતીને અને હાથ વડે વણાટ કરીને બનાવવામાં આવેલા કાપડ (વસ્ત્ર)ને કહેવામાં આવે છે.

ખાદી વસ્ત્ર સૂતરાઉ, રેશમ, અથવા ઊન હોય શકે છે.

ખાદી વસ્ત્ર માટે બનાવવામાં આવતું સૂતર હાથ વડે ચલાવવામાં આવતા ચરખાની સહાયતા વડે બનાવવામાં આવે છે.

ખાદી વસ્ત્રોની ખાસ વિશેષતા એ છે કે

તે શરીરને ગરમીની ઋતુમાં ઠંડુ અને શિયાળાની ઋતુમાં ગરમ રાખે છે.

ભારત દેશની સ્વતંત્રતાના આંદોલનના સમયમાં ખાદીનું ખુબ જ મહત્વ રહ્યું હતું.

ગાંધીજીએ ઇ. સ. ૧૯૨૦ પછીના દશકમાં ગામડાંઓને આત્મ નિર્ભર બનાવવાને માટે ખાદીના પ્રચાર-પ્રસાર પર ખુબ જ જોર આપ્યું હતું.

આજે પણ ભારત દેશનો રાષ્ટ્રધ્વજ માત્ર ખાદીના કાપડમાંથી જ બનાવવામાં આવે છે.

હવે ખાદીમાં પણ અનવની ડિઝાઈનોમાં વસ્ત્રો મળતા થયા છે.