ફરસી પુરી રેસિપી

ફરસી પુરી એક ક્રિસ્પી પુરી છે.જે સ્વાદ માં લાજવાબ છે.ગુજરાતી માં ફરસી નોં મતલબ 'ક્રિસ્પી' થાય છે.

બનાવવા ની રીત

એક કાથરોટ માં મેંદો,સોજી ,જીરું,ઘી અથવા તેલ અને મીઠું લઈ બરાબર મિક્સ કરો.

તેમાં જરૂર પ્રમાણે થોડું થોડું પાણી નાખી કઠણ લોટ બાંધો.

તે પરોઠા નોં લોટ અથવા મસાલા પુરી ના લોટ કરતા થોડો કઠણ હોવો જોઈએ.

લોટ ને કપડાં થી અથવા થાળી થી ઢાંકી 10-15 મિનિટ સેટ થવા દો

લોટ ને 2-3 સરખા ભાગો માં વહેચો અને નાના નાના લુઆ બનાવો.

ત્યારબાદ પાટલી ની ઉપર એક લુઓ મુકો અને તેને વેલણ થી જાડી પુરી ના આકાર માં વણી લો.

ચાકુ અથવા કાંટા ચમચી થી પુરી માં છેદ કરો જેથી તરતી વખતે તે ફૂલે નહી.

એક કડાઈ માં તળવા માટે તેલ ગરમ મુકો.

જયારે તેલ ગરમ હોય ત્યારે તેમાં 4 કે 5 પુરી નાખો અને ક્રિસ્પી થાય ત્યા સુધી તળો

તરેલી પુરી ને એક પ્લેટ માં રાખેલા પેપર નમકીન ની ઉપર કાઢો.

ઠંડી થયા પછી તેને એક ડબ્બા માં ભરી દો.તે 10-15 દિવસ સુધી સારી રહે છે.