ગુજરાતનો સોનાનો દર આજે (9-ડિસે-23)

ગુજરાત માટે 9-ડિસે-23 ના રોજ 22 કેરેટ સોનાનો દર ₹5746 પ્રતિ ગ્રામ છે

અને ગુજરાતમાં 24 કેરેટ સોનાનો દર ₹6263 છે

22 કેરેટ સોનાનો 8 ગ્રામનો દર ₹45968 છે છે અને 24 કેરેટ સોનાનો દર ₹50104 છે

જ્યાં ગુજરાતમાં 22 કેરેટ માટે 10 ગ્રામ સોનાનો દર ₹57460 છે

અને 24 કેરેટ સોનાનો દર 62630 છે.

લગ્નની મોસમ વચ્ચે બુલિયન માર્કેટમાં સોના-ચાંદીના ભાવ ઝડપથી વધવા લાગ્યા છે

સોનાની શુદ્ધતાના આધારે તેને કેરેટમાં માપવામાં આવે છે.

18 કેરેટ સોનામાં માત્ર 75% સોનું હોય છે,

તેમાં 25% અન્ય ધાતુઓ ભળે છે, જે તેને ટકાઉ બનાવે છે

સોનાની શુદ્ધતા માટે ISO દ્વારા હોલ માર્ક આપવામાં આવ્યા છે,

જેના દ્વારા તમે સોનાની શુદ્ધતા જાણી શકો છો.

24 કેરેટ પર 999, 23 કેરેટ પર 958,

22 કેરેટ પર 916, 21 કેરેટ પર 875 અને 18 કેરેટ પર 750 લખેલું છે.

સોનું વિશ્વની સૌથી કિંમતી ધાતુઓમાંની એક છે.

હાલમાં લગ્નની સીઝન ચાલી રહી છે. આ અવસર પર સોના-ચાંદી સહિતની કિંમતી ધાતુઓની ખરીદી અને ભેટ શુભ માનવામાં આવે છે