સોનાનો દર આજે 10 ગ્રામ માટે વધે છે

19 જાન્યુઆરી, 2024 સુધીમાં, ભારતના વિવિધ શહેરોમાં સોનાના ભાવમાં વિવિધતા જોવા મળી હતી.

10 ગ્રામની પ્રમાણભૂત કિંમત આશરે રૂ. 63,000 હતી

વધુ વ્યાપક વિરામ માટે, સરેરાશ 10 ગ્રામ 24-કેરેટ સોનાનો દર રૂ. 62,950 હતો

22-કેરેટ સોનાના દરની સમકક્ષ રકમ રૂ. 57,700 હતી

સાથોસાથ, ચાંદીના બજારે સ્થિર ઉછાળો દર્શાવ્યો હતો, જે રૂ. 75,700 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો હતો.

દિલ્હીમાં, લોકોએ 22-કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામ માટે 57,850 રૂપિયા

અને 24-કેરેટ સોના માટે 63,100 રૂપિયા ખર્ચવા પડે છે.

મુંબઈમાં, 22-કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામની હાલની કિંમત રૂ. 57,700 છે,

જ્યારે 24-કેરેટ સોનાની સમકક્ષ જથ્થાની કિંમત રૂ. 62,950 છે.

ચેન્નાઈમાં, 22-કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામની કિંમત 58,100 રૂપિયા છે,

અને 24-કેરેટ સોનાની સમાન રકમ માટે, તે 63,050 રૂપિયા છે.

ભારતમાં સોનું તેના સાંસ્કૃતિક મહત્વ,

રોકાણ માટેનું મૂલ્ય અને લગ્નો અને તહેવારોમાં તેની પરંપરાગત ભૂમિકાને કારણે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

મૂલ્યાંકન મુખ્યત્વે પુરવઠા અને માંગની ગતિશીલતા દ્વારા પ્રભાવિત થાય છે

જો સોના માટે જાહેર હિતમાં ઉછાળો આવે તો તેની કિંમતમાં વધારો થાય છે.