ગરમીમાં રાહત આપતા પંખાની શરૂઆત કઈ રીતે થઈ?

ઇલેક્ટ્રિક અને બેટરીથી ચાલતા પંખાની સદીઓ પહેલા હાથથી ચાલતા પંખા હતા.

વીજળીની શોધમાં માઈકલ ફેરાડેનું મહત્વનું યોગદાન રહ્યું છે.

ત્યારે ઈલેક્ટ્રીક પંખામાં માત્ર બે જ બ્લેડ હતા. તે ટેબલ ફેન જેવું હતું અને તેમાં કોઈ જાળી ન હતી.

સીલિંગ ફેન વર્ષ 1889માં અસ્તિત્વમાં આવ્યા.

તેમાં એક મોટો જાડો લોખંડનો સળિયો હતો અને તેનું વજન ઘણું વધારે હતું. શરૂઆતમાં આવા ઘણા પંખા જોવા મળ્યા હતા. જેમાં 4 બ્લેડ હતા.

કંપનીઓએ પંખાને અદ્યતન બનાવવાનું કામ શરૂ કર્યું.

ACની મર્યાદા એ હતી અને હજુ પણ છે કે તે બંધ રૂમ માટે છે. જ્યારે ખુલ્લી જગ્યાઓમાં ઠંડક માટે પંખા હજુ પણ મુખ્ય વિકલ્પ છે.

બીજી મોટી વાત તેની કિંમતની છે

પંખાની સરખામણીમાં એસી ખૂબ મોંઘા છે. આવી સ્થિતિમાં પંખાઓનું બજાર રહ્યું જે આજે પણ છે.

ACએ લોકોને મજા આપી પરંતુ વીજળીનું બિલ આજે પણ ચિંતાનો વિષય છે.

તેથી બજારમાં પંખાની માંગ રહે છે. મોટા વર્ગ માટે પંખા ગરમીમાં રાહત આપી રહ્યા છે.