અસલી અને નકલી હીરાની ઓળખ કેવી રીતે કરવી?

હાલ બજારમાં દરેક વસ્તુના નકલી રુપ હાજર છે. ખાદ્યપદાર્થો હોય, સોનું હોય કે હીરા, અત્યારે બજારમાં દરેક વસ્તુ નકલી છે.

અસલ હીરાની રચના અંદરથી રફ હોય છે.

તેનો અર્થ એ કે તેની અંદરની રચના સુંવાળી નથી. અસલ હીરામાં કોઈને કોઈ ખાંચા હોય છે.

જ્યારે તમે નકલી હીરાને જોશો તો તે અંદરથી એકદમ કોમળ હશે.

તમે તેને સરળતાથી આર-પાર જોઈ શકો છો.

કેટલીક પદ્ધતિઓ ઇન્ટરનેટ પર જણાવવામાં આવી છે.

તેમાંથી એક પદ્ધતિ એ છે કે જો તમે અખબાર પર હીરા મૂકો અને તેની આગળના અખબાર પર લખેલા અક્ષરો વાંચવાનો પ્રયાસ કરો.

જો તમને વાંકાચૂકા અક્ષરો દેખાય તો તેનો અર્થ એ થાય કે હીરા નકલી છે.

જો તમારો હીરો સાચો હોય તો જ્યારે હીરા અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણમાં જોવા મળે છે, તો તે હીરા વાદળી પ્રકાશથી ચમકશે.

પરંતુ જો તમારો હીરો અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો હેઠળ જોવામાં આછો પીળો,

લીલો કે રાખોડી પ્રકાશ ફેંકે છે, તો સમજો કે હીરો નકલી છે.

એક વાત બીજી પણ કહેવામાં આવે છે કે, અસલી હીરો પાણીમાં નાંખતા જ ડૂબી જાય છે.

એક વાત બીજી પણ કહેવામાં આવે છે કે, અસલી હીરો પાણીમાં નાંખતા જ ડૂબી જાય છે.

તમે નકલી અને અસલી હીરાને તેની તાકાતથી પણ ઓળખી શકો છો.

કહેવાય છે કે જો તે સાચો હીરો છે તો તેને તોડવામાં તમારી હાલત બગડી જશે. જ્યારે, જો હીરા નકલી હોય તો તે ખૂબ જ સરળતાથી તૂટી જાય છે.