સોનું વેચવું હોય તો પહેલા આટલું જરૂર તપાસી લેજો,

નહિતર છેતરાઈ જશો અને ખબર પણ નહી પડે

ઈમરજન્સીમાં રૂપિયાની જરૂર દરેક વ્યક્તિને પડી શકે છે

ઘણા લોકો આવી સ્થિતિમાં ઘરમાં રાખેલા ઘરેણાં કે સોનાને ગિરવે રાખીને રૂપિયા મેળવે છે. જો વધારે રૂપિયાની જરૂર હોય તો ઘરેણા પણ વેચવામાં આવે છે.

જો તમારે સોનું વેચવું છે કે ગોલ્ડ લોન લેવી છો,

તો આ વિશે તમારે એક નાણાકીય યોજના બનાવી લેવી જોઈએ.સાથે જ તમારે તમારી વ્યક્તિગત જરૂરિયાતોને સમજવી, ટૂંકાગાળા અને લાંબાગાળાના લાભોનો અંદાજ જરૂર કરવો જોઈએ.

વેચતા પહેલા આ વાતોનું જરૂર રાખો ધ્યાન

સોનું વેચતા સમયે તમારે તે જરૂર સુનિશ્ચિત કરી લેવુ જોઈએ કે, તમને યોગ્ય મૂલ્ય મળી રહ્યું છે કે નહી.

તેના માટે તમારે માર્કેટમાં સોનાના વર્તમાન ભાવ વિશે તપાસ કરી લેવી જોઈએ.

આ પહેલા કે તમે તમારુ સોનું વેચવાનો નિર્ણય લો, તમારે સોનાના વર્તમાન બજાર મૂલ્યની તપાસ કરવી જોઈએ.

શુદ્ધતાની તપાસ કરો

સોનાથી બનેલી દરેક વસ્તુ જુદા-જુદા કેરેટની બનેલી હોય છે. સોનાની શુદ્ધતાના હિસાબથી તેની કિંમત નક્કી કરવામાં આવે છે.

સોનું વેચતા પહેલા તમારે તમારા સોનાના કેરેટનો વજન ચેક કરાવવો જોઈએ

સાથે જ તમારે તમારા સોનાનું યોગ્ય મૂલ્ય મેળવવા માટે એક વિશ્વાસપાત્ર સોનું ખરીદદાર શોધવો આવશ્યક છે.

તમારે તે જરૂર જાણી લેવું જોઈએ કે, સોનાનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરવામાં આવશે.

સાથે જ તમને રકમ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે અને તેમાં કોઈ કાયદેસરની પ્રક્રિયા સામેલ છે કે નહીં.