માં મોગલના આ ધામમાં છે દિવ્ય શક્તિનો વાસ

નથી કોઈ ટ્રસ્ટી, મોગલ ખુદ કરે છે આ ભવ્ય ધામનું સંચાલન

આઈ મોગલનું આ ધામ કચ્છના કબરાઉમાં આવેલું છે.

ભચાઉથી 16 કિમીના અંતરે કબરાઉ મોગલ ધામ આવેલું છે

વર્ષો જૂના રોગને માતા કરી દે છે દૂર. જ્યાં નથી સ્વીકારાતી દાન- દક્ષિણા

કચ્છના કબરાઉમાં બિરાજમાન મા મોગલ પૈસા નહીં ભક્તોના ભાવની ભૂખી છે.

આ મંદિર અન્ય મંદિરો કરતા અલગ તરી આવે છે

કારણ કે કબરાઉ મોગલધામમાં એક રુપિયાનું દાન સ્વીકારાતુ નથી. દાન કોને અપાય તો કહે છે દાન તો દીકરીને જ અપાય.

માતાના ધામમાં સત્ય જ બોલવાનો આગ્રહ રખાય છે.

બાપુ અંધશ્રદ્ધાનો પુરજોશથી વિરોધ કરે છે. અંધશ્રદ્ધાના માર્ગે ચઢેલા લોકોને બાપુએ માર્ગદર્શન આપી ધર્મ અને શ્રદ્ધાનો માર્ગ પણ સૂચવ્યો છે