ભારતનો સૌથી ઊંચો ધોધ : દૂધ સાગર

પ ર્વતીય પ્રદેશોમાં વહેતી નદી ઊંચા ખડક પરથી જમીન પર પછડાય તેને ધોધ કહે છે.

ધોધની અનેક વિશેષતાઓ હોય છે.

ધોધમાં ઉપરથી પછડાતાં પાણીમાં પ્રચંડ શક્તિ હોય છે તેના દ્વારા વીજળી પેદા કરી શકાય છે.

ભારતમાં કેટલાક નાના મોટા ધોધ આવેલા છે

તેમાં ગોવા અને કર્ણાટકની સરહદ પર મંડોવી નદી પર આવેલો દૂધસાગર ધોધ સૌથી મોટો છે.

દૂધસાગર ધોધ ૧૦૭૦ ફૂટની ઊંચાઈએથી પછડાય છે

અને ૧૦૦ ફૂટ પહોળો છે.

વેસ્ટર્ન ઘાટની પર્વતમાળામાં આવેલા આ ધોધની આસપાસ પ્રાકૃતિક સૌંદર્યથી ભરેલું જંગલ છે.

મોલેમ નેશનલ પાર્ક અને ભગવાન મહાવીર સેન્ક્ચૂરી પણ છે.

ચોમાસામાં આ ધોધનું સૌંદર્ય ખીલી ઊઠે છે

ધોધ ઉપરના પૂલ ઉપરથી રેલવે લાઈન પસાર થાય છે.

રેલવેના પ્રવાસીઓને ગાડીમાંથી આ ધોધની ભવ્યતા અને અનુપમ સૌંદર્ય જોવાનો લ્હાવો મળે છે.

આ ધોધ જોવા માટે ચોમાસાનો સમય યોગ્ય છે, કારણ કે ત્યારે વરસાદના કારણે પાણીનો પ્રવાહ વેગીલો અને ભરપૂર હોય છે.

આ ધોધ ચાર ભાગમાં વહેંચાયેલો છે.

આ ધોધ પણજીથી સડક માર્ગે ૬૦ કિલોમીટર જેટલા અંતરે તેમજ મડગાંવ-બેલગામ રેલ્વે માર્ગ પર મડગાંવથી પૂર્વમાં ૪૬ કિલોમીટર તથા બેલગામથી દક્ષિણમાં ૮૦ કિલોમીટર જેટલા અંતરે આવેલો છે