ભારતના ગુજરાત રાજ્યનું એક નગર કલોલ

કલોલ ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના ગાંધીનગર જિલ્લાના મહત્વના તાલુકા કલોલ તાલુકાનું નગર છે

કલોલ એ ઇક્કો ખાતરનું કારખાનું ધરાવતું ઔદ્યોગિક મથક છે

કલોલ ઔધોગિક ક્ષેત્રમાં અગ્રેસર છે. અહીં નજીકમાં છત્રાલ જીઆઇડીસી અને કલોલ જીઆઈડીસી આવેલી છે.

કલોલ મુખ્ય રેલવે લાઈન પર આવેલું છે

કે જે અમદાવાદને જયપુર, મારવાડ જંક્શન, આબુ રોડ, દિલ્હી અને અન્ય ઉત્તર ભારતીય રાજ્યો સાથે જોડે છે.

કલોલ નગરપાલિકાની સ્થાપના ૧૧ જાન્યુઆરી, ૧૯૧૧ ના રોજ થઇ હતી

આબુ રોડને અમદાવાદ સાથે જોડતો હાઇવે પણ કલોલ શહેર પાસેથી પસાર થાય છે.

સમગ્ર દેશમાં વર્ષોથી કલોલનું કાપડ વખાણાતું હતું, જેનો શ્રેય કલોલની કાપડ મિલને જાય છે.

કલોલમાં હાલ પાલિકા બજાર છે, ત્યાં સૌપ્રથમ નવજીવન મિલ બની હતી, જે કલોલની સૌથી જૂની મિલ ગણાય છે