લગ્ન માટે હૅર સ્ટાઇલની પસંદગી કરતી વખતે ધ્યાન રાખો આ બાબતો

દુલ્હને સુંદર દેખાવા માટે અનેક બાબતો પર ધ્યાન આપવું પડે છે. કપડાં, મેક-અપ, મહેંદી, જ્વૅલરી અને ફુટ વૅર, આ તમામ વસ્તુઓ બહુ જરૂરી હોય છે.

હૅર સ્ટાઇલની પસંદગી કરતી વખતે સૌથી વધુ ધ્યાન પોતાનાં ચહેરાનાં આકાર પર આપો.

લાંબા અને ઓવલ આકાર ધરાવતા ચહેરા પર મોટાભાગની હૅર સ્ટાઇલ રૂચે છે.

વેવી વાળની વધુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.

આવા વાળ પર ઘણા પ્રકારની હૅર સ્ટાઇલ ટ્રાય કરી શકાય છે. સામાન્ય વાળમાં વૉલ્યુમ દેખાડવાની જરૂર છે.

વાળની એક્સેસરી વિના હૅર સ્ટાઇલ અધૂરી જેવી લાગે છે.

ભારતીય દુલ્હન માટે જ્વૅલરી બહુ જ મહત્વની ગણાય છે. માંગ ટીકો, પાસ્સા અને માથાપટ્ટી જેવી જ્વૅલરી આપ પહેરી શકો છો.

લગ્નનાં સમયે મોસમ પર પણ ધ્યાન આપવું પડે છે.

એવું ન થાય કે ઝડપથી ફૂંકાતા પવનમાં આપનાં વાળ ઉડતા રહે અને ગરમીનાં મોસમમાં આપનાં માથા પર અંબોડાનાં કારણે પરસેવો આવી જાય.

ડ્રેસ મુજબ પસંદ કરો હૅર સ્ટાઇલ

એવું ન થાય કે હૅર સ્ટાઇલ આપના ડ્રેસને છુપાવી નાંખો. બંને જ વસ્તુઓ એક-બીજાને કૉમ્પિમેંટ કરવી જોઇએ.

યોગ્ય રીતે હૅર સ્ટાઇલ બનાવવા માટે ઘણા પ્રકારની પ્રોડક્ટ્સની જરૂર પડે છે.

વાળને સેટ કરવા માટે સ્પ્રે, ગ્લિટર અને કલરની જરૂર પડે છે

જો આપને હૅર સ્ટાઇલ કમ્ફર્ટેબલ નથી લાગી રહી,

તો તેને બનાવવાનો કોઈ ફાયદો નથી. આપ ખુશ રહેશો, તો જ બધુ સારૂં લાગશે. આપને જેમ યોગ્ય લાગે, આપ તેવી જ હૅર સ્ટાઇલ બનાવડાવો.