મેકઅપમાં ટાઇટ લાઇનિંગ શું છે અને તે કેવી રીતે કરવું તે જાણો?

આજકાલ બદલાતા મેકઅપના ટ્રેન્ડમાં આંખોમાં ટાઈટ લાઈનિંગ વિશે સાંભળ્યું હશે. શું તમે જાણો છો કે ટાઇટ લાઇનિંગ શું છે?

શું છે ટાઇટ લાઇનિંગ?

મેકઅપમાં ટાઇટ લાઇનિંગ આંખોને ડિફાઇન કરવા માટે કરવામાં આવે છે.

આંખોની ઉપરની લાઇન પર ટાઇટ લાઇનિંગ કરવામાં આવે છે.

સટલ લૂક હોય કે બોલ્ડ આઇ મેકઅપ, ટાઇટ લાઇનિંગ કરવાથી આંખોનો આકાર કોઇપણ વધારાના રંગનો ઉપયોગ કર્યા વિના દેખાય છે

આ ટેકનિક ખાસ કરીને સેલિબ્રિટીઓ દ્વારા ઉપયોગ કરાય છે.

તેમની આંખો સુંદર દેખાય.

ટાઇટ લાઇનિંગ કેવી રીતે કરાય?

તમારે માત્ર બ્લેક રંગની કાજલ પેન્સિલની જરૂર છે.

એવી જ રીતે તમે આંખોની ઉપરની લાઈનમાં અંદરની બાજુએ કાજલ લગાવો.

ધ્યાન રાખવું કે કાજલનો એક જ કોટ લગાવવો જેથી આંખો ડિફાઇન થઈ જાય.

આ બાબતોનું ધ્યાન રાખો

જો તમારી આંખો સંવેદનશીલ હોય તો તમે ટાઇટ લાઇનિંગ ટાળી શકો છો.

ટાઈટ લાઈનિંગ કરતી વખતે

હાથના હળવા દબાણનો જ ઉપયોગ કરવો. જેથી આંખોને નુકસાન ન થાય.