જાણો, મનાલીમાં આવેલા હિડિમ્બા મંદિરની વિશેષતાઓ વિશે..

હિમાચલ પ્રદેશના મનાલીમાં દેવી હિડિમ્બાને સમર્પિત એક પ્રાચીન મંદિર છે.

પર્વતો વચ્ચે નિર્મિત આ મંદિર સંપૂર્ણપણે લાકડાંમાંથી બનાવવામાં આવ્યું છે

મંદિરનું નિર્માણ પૈગોડા સ્થાપત્ય શૈલીથી પ્રભાવિત છે.

કુલ્લૂ મનાલીના લોકો દેવી હિડિમ્બાને પોતાની કુળદેવી માને છે.

લાકડામાંથી બનાવવામાં આવેલા મંદિરની છત પર એકની ઉપર એક 4 શિખર બનાવવામાં આવ્યા છે.

અહીંની પ્રમુખ દેવીને ધુંગરી દેવી કહેવામાં આવે છે

એટલા માટે હિડિમ્બા દેવીને ધુંગરી દેવી પણ કહેવામાં આવે છે.

મંદિરની અંદર એક મોટા પથ્થરને કાપીને ગર્ભગૃહ બનાવવામાં આવ્યું છે

જેનો આકાર એક ગુફા જેવો છે. જ્યાં હિડિમ્બા દેવીના ચરણ સ્થાપિત છે.

દેવી હિડિમ્બાને અમરત્વ પ્રાપ્ત છે. કર્મ જ મનુષ્યના જીવનને નક્કી કરે છે.

એક સમય પર જે હિડિમ્બાના નામથી લોકો ડરતા હતા આજે તે જ હિડિમ્બાની લોકો કુળદેવી માનીને પૂજા કરે છે.

પોતાની અધૂરી મનોકામનાઓ પૂરી કરવાની આશાએ મંદિર આવે છે.

મંદિર મનુષ્યો માટે પ્રેરણાનો એક સ્ત્રોત છે.