ઊટી એ નિલગિરિ પર્વતમાળામાં આવેલું એક ગિરિમથક છે, નિલગિરી અર્થાત ભૂરા પર્વતો.

અહીંનાં ઐતિહાસિક સ્થળો અને પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે.

ઊટીના સૌથી પ્રખ્યાત પ્રવાસી સ્થળો ચા બગીચા:

ચાના બગીચા ઓછી ઊંચાઈએ આવેલા છે અને સુંદર દ્રશ્યને કારણે ઘણાં પ્રવાસીઓને આક્ર્ષે છે.

પાયકર લેક બોટ હાઉસ અને પાયકારા ફોલ્સ:

આજુબાજુના સર્વ તળાવમાંથી આ તળાવ સૌથી વધુ સારી રીતે પહોંચી શકાય છે. અહીં તળાવની એક તરફ બોટ હાઉસ અને પિકનીક ક્ષેત્ર બનાવાયું છે.

પાઈન ફોરેસ્ટ:

ઊટી અને થલકુંડ વચ્ચે આવેલ આ સ્થળ અમુક તાલિલ ફીલ્મોમાં પણ દર્શાવાયું છે. આ એક ટેકરીનો ઢોળાવ છે જેના પર પાઈના વૃક્ષો એક ઢબમાં ઉગાડાયા છે

મુદુમલૈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન:

નીચી ઊંચાઈ પર આવેલ આ સ્થળ સરળતાથી પહોંચી શકાય છે, આ ઉદ્યાન કર્ણાટકના બાંદીપુર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનને સ્પર્ષે છે.

ઊટી બોટેનિકલ ગાર્ડન

આ ઉદ્યાન એકદમ લીલું છમ્મ છે અને તેનો સારો નિભાવ થયેલ જોવા મળે છે. દર વર્ષે મે માં અહીં ફૂલોનું પ્રદર્શન અને વનસ્પતિની દુર્લભ પ્રજાતિઓનું પ્રદર્શન યોજાય છે.

ઊટી તળાવ

ઊટી તળાવ એ એક કૃત્રિમ તળાવ છે આ તળાવમાં નૌકાવિહાર પ્રમુખ આકર્ષણ છે.તળાવની આસપાસ મનોરંજન પાર્ક સાથે એક ઉદ્યાન છે.

ટોડા ઝૂંપડી

બોટેનીકલ ગાર્ડનની ઉપરના ભાગમા6 અમુક તોડા લોકોની ઝૂંપડીઓ આવેલી છે જેમાં હજુ પણ તોડા લોકો નિવાસ કરે છે.