ભારતમાં સોનાની કિંમત

ભારતમાં આજે સોનાનો દર 24 કેરેટ માટે ₹63,300 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે

22 કેરેટ માટે ₹57,980 છે.

શુદ્ધ સોનું અથવા 24 કેરેટ સોનું 99.9 ટકા શુદ્ધતા દર્શાવે છે અને તેમાં અન્ય કોઈ ધાતુઓ હોતી નથી.

22 કેરેટ શુદ્ધતાનું સોનું જ્વેલરી બનાવવા માટે આદર્શ છે

તે 22 ભાગ સોનું અને બે ભાગ ચાંદી, નિકલ અથવા અન્ય કોઈપણ ધાતુ છે

ભારતમાં સોનાની માંગનો મોટો હિસ્સો ગ્રામીણ વિસ્તારોમાંથી આવે છે.

આ માંગ સામાન્ય રીતે સારા ચોમાસા, લણણી અને પરિણામી નફા પછી વધે છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાનો વેપાર યુએસ ડોલરમાં થાય છે.

આયાત દરમિયાન, જ્યારે યુએસ ડોલર ભારતીય રૂપિયામાં રૂપાંતરિત થાય છે, ત્યારે સોનાના ભાવમાં વધઘટ થાય છે.

સામાન્ય રીતે, જો ભારતીય રૂપિયામાં ઘટાડો થાય છે

તો સોનાની આયાત મોંઘી થઈ જાય છે.

મેકિંગ ચાર્જ સામાન્ય રીતે સોનાના આભૂષણો પર વસૂલવામાં આવે છે

અને ડિઝાઇનના આધારે, તેમજ જ્વેલર-ટુ-જ્વેલર્સના આધારે અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.