રજાઓમાં કુદરતી સુંદરતાની વચ્ચે સમય પસારવા માંગો છો તો પબ્બર વેલી છે બેસ્ટ ઓપ્શન

હિમાચલની પબ્બર વેલી કુદરતી દ્રશ્યોનો અદ્ભુત સંગમ છે.

ગડસરી સરુ ટ્રેક

ટ્રેક માર્ગ ગાઢ જંગલો અને વિચિત્ર ગડસરી ગામથી પસાર થાય છે અને અંતે સુંદર સરયૂ સરોવર પર સમાપ્ત થાય છે જે 11,865 ફૂટની ઉંચાઇ પર છે.

હરિયાળીની સાથે જુઓ બરફના પહાડ પણ

ખડાપથ્થર કુપ્પડ ટ્રેક સૌથી ફેમસ ટ્રેક છે જે હિમાચલ પ્રદેશની પબ્બર ખીણનો સરળ ટ્રેક છે.

ચંદ્રનહન ટ્રેક માટે તમારે જંગ્લિક ગામની યાત્રા કરવી પડશે

પછી રોડોડેંડ્રોન, દેવદાર અને ઓકના ઝાડ, ચમચમાતી નદીઓ અને નદીઓના ગાઢ જંગલોની માધ્યમથી પડકારજનક યાત્રા શરુ કરવી પડશે

રોહડ્ર-બુરાનઘાટી-ટ્રેક

આ ટ્રેક ઘણો સુખદ છે અને સફરજનના બગીચા, નાના સુંદર ગામ અને સ્પાર્કલિંગ નદીઓ તમારા રસ્તામાં મળશે.