સિંગાપુર વિશ્વ ના પ્રમુખ બંદર અને વ્યાપારિક કેંદ્રોં માં એક છે.

આ દક્ષિણ એશિયા માં મલેશિયા તથા ઇંડોનેશિયા ની વચ્ચે સ્થિત છે.

મુખ્ય રૂપે અહીંયા ચીની તથા અઁગ્રેજી બંને ભાષાઓ પ્રચલિત છે

અહીં ઘણાં ધર્મોં માં વિશ્વાસ રાખવાવાળા, વિભિન્ન દેશોંની સંસ્કૃતિ, ઇતિહાસ તથા ભાષાના લોકો એક બની રહે છે.

સિંગાપુરના પ્રમુખ દર્શનીય સ્થળોમાં અહીંયાના ત્રણ સંગ્રહાલય,

જૂરોંગ બર્ડ પાર્ક, રેપ્ટાઇલ પાર્ક, ઝૂલૉજિકલ ગાર્ડન, સાયંસ સેંટર સેંટોસા દ્વીપ, વગેરે જોવા લાયક છે

મ્યૂજિયમમાં સિંગાપુરની આઝાદી ની વાર્તા આકર્ષક થ્રી-ડી વીડિયો શો દ્વારા બતાડવામાં આવે છે.

આ આઝાદી ની લડ઼ાઈમાં ભારતીયોં નું પણ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન હતું.

સિંગાપુર પાછલા વીસ વર્ષોંથી પર્યટન અને વ્યાપારના એક પ્રમુખ કેંદ્રના રૂપે ઉભરી આવ્યો છે.

સિંગાપુર એટલે કે સિંહોનું નગર. એટલે કે આને સિંહોં નો શહેર કહે છે