શિકારી પંખીઓમાં સૌથી જાણીતું નામ “સમડી”

પવનનો લાભ લઇને આકાશમાં કલાકોને કલાકો સુધી ઉડી શકતી સમડી ઝડપભેર દિશા બદલી શકે છે

ઉપરથી શિકાર પર નજર રાખતા આ પક્ષીઓ જેટગતીએ શિકારને ઝડપે છે.

તેની ઝડપ, ચાલાકી અને શિકાર પરનો આઇકોન્ટેક પાવરફૂલ હોય છે

તે મૂળ માંસાહારી પક્ષી છે.

તેની ત્રણ પ્રજાતિ સમગ્ર ભારતમાં જોવા મળે છે. જેમાં એક સામાન્ય સમડી બીજી કાળી પાંખવાળી અને ત્રીજી બ્રાહમીંગ કાઇટ છે.

ગીધ નામ શેષ થયા બાદ સમડી પણ લુપ્ત થવાના આરે છે

પક્ષીની કેટલીક પ્રજાતિ પ્રદુષણ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે નાશ પામતી જાય છે.

પક્ષીની કેટલીક પ્રજાતિ પ્રદુષણ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે નાશ પામતી જાય છે.

પક્ષીઓ આપણી ઇકોલોજીકલ સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલા છે

શહેરીકરણના પગલે જંગલોનો નાશ થતાં તેના આવાસ છીનવાતા તે મુશ્કેલીમાં મૂકાયા.

ખોરાક જેવી મહત્વની જરૂરિયાત ન મળતા તેના અસ્તિત્વ પર ખતરો ઝળુંબે છે

સમડી પણ અત્યારે આવી મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહી છે.

બ્લેક કાઇટ બર્ડ તરીકે સમડી અંગ્રેજીમાં જાણીતી છે.

સમડી અન્ય પક્ષીઓ કરતાં તકવાદી શિકારી છે.

શિકારની શોધમાં ગ્લાઇડર જેમ ઉડતાઉડતા ઘણો સમય આકાશમાં વિતાવે છે. કાળી સમડી કે લાલ સમડી દેખાવે નાની-મોટી લાગે છે.