તાપી નદી મધ્ય ભારતની એક મહત્વની નદી છે,

તાપી નદી બેતુલ જિલ્લામાં મુલતાઈ નામના સ્થળેથી નીકળે છે. મુલતાઈ શબ્દ સંસ્કૃત શબ્દોનું મિશ્રણ છે જેનો અર્થ થાય છે ‘તાપી માતાની ઉત્પત્તિ’

નદીની કુલ લંબાઈ લગભગ 724 કિમી છે અને તે 30,000 ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં વહે છે

હિંદુ પૌરાણિક કથાઓ અનુસાર, તાપી નામ દેવી તાપીના શબ્દો પરથી ઉતરી આવ્યું છે,

જે ભગવાન સૂર્ય અને દેવી છાયાની પુત્રી છે.

તાપી નદીનો ઈતિહાસ એ સ્થાનોના ઈતિહાસ સાથે ઊંડે સુધી જોડાયેલો છે જ્યાંથી તે વહે છે

આ નદી પૂર્વથી પશ્ચિમમાં વહે છે અને ખંભાતના અખાતમાં સમુદ્રમાં જોડાય છે

સુરતનો સવાલીન બંદર આ નદીના મુખમાં છે.

તાપી પુરાણ મુજબ કોઈ પણ વ્યક્તિને બધા પાપથી મુક્તિ મળી શકાય છે

તે ગંગામાં સ્નાન કરે છે નર્મદાને નિહારે છે અને તાપીને યાદ કરે છે.