પ્રજાસત્તાક દિવસના અવસરને વધુ ખાસ બનાવવા માટે,

ત્રિરંગા પંચની આ રેસીપી બનાવો

ટ્રાઇ કલર પંચ રેસીપી

પંચ બનાવતા પહેલા કીવીની છાલ કાઢીને પ્લેટમાં રાખો.

હવે ટ્રાઇ કલર પંચ બનાવવા માટે એક ગ્લાસ લો અને તેમાં સમારેલી કીવી ઉમેરો.

હવે સફેદ રંગ માટે શ્રીખંડ બનાવો.

શ્રીખંડ બનાવવા માટે મલમલના કપડામાં તાજુ મીઠુ દહીં બાંધી પાણી અલગ કરી લો.

જ્યારે દહીંમાંથી પાણી અલગ થઈ જાય, ત્યારે તેમાં એલચી પાવડર અને ખાંડ મિક્સ કરો

અને તેને એક ગ્લાસમાં કીવીની ઉપર મૂકો.

ત્રીજા અને નારંગી રંગ માટે ગાજરની ખીર બનાવો.

એક કડાઈમાં ઘી મૂકી ગાજરને તળી લો,

જ્યારે શેકાઈ જાય ત્યારે તેમાં ઈલાયચી પાવડર, ખાંડ અને એક વાટકી ખોવા અને દૂધ નાખીને પકાવો.

જ્યારે હલવો રંધાઈ જાય,

ત્યારે તેને શ્રીખંડની ઉપર મૂકો .

તમારું ટ્રાઇ કલર પીણું તૈયાર છે.

મહેમાનોને સર્વ કરો.