આજે સોના અને ચાંદીના ભાવ :

24 કેરેટ સોનાની કિંમત રૂ.6397.0 પ્રતિ ગ્રામ છે

22 કેરેટ સોનાની કિંમત રૂ.5865.0 પ્રતિ ગ્રામ છે

છેલ્લા એક સપ્તાહમાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમતમાં ફેરફાર 0.0% રહ્યો છે જ્યારે છેલ્લા મહિનામાં તે -1.63% રહ્યો છે.

ચાંદીની કિંમત રૂ.76600.0 પ્રતિ કિલો છે

ચેન્નાઈમાં સોનાની કિંમત રૂ.64530.0/10 ગ્રામ અને ચાંદીની કિંમત રૂ.78000.0/1 કિગ્રા છે.

દિલ્હીમાં સોનાની કિંમત રૂ.63970.0/10 ગ્રામ

અને ચાંદીની કિંમત રૂ.76600.0/1 કિગ્રા છે.

મુંબઈમાં સોનાનો ભાવ રૂ.63820.0/10 ગ્રામ

અને ચાંદીનો ભાવ રૂ.76600.0/1 કિગ્રા છે.

કોલકાતામાં સોનાની કિંમત રૂ.63820.0/10 ગ્રામ

અને ચાંદીની કિંમત રૂ.76600.0/1 કિગ્રા છે.

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધઘટ વિવિધ તત્વો દ્વારા પ્રભાવિત થાય છે,

જેમાંથી આદરણીય જ્વેલર્સના ઇનપુટ છે.