ગુજરાતમાં આજે સોનાનો દર

ગુજરાતમાં આજે સોનાનો દર 24 કેરેટ માટે ₹62,739 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે

22 કેરેટ માટે ₹57,469 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.

સોનાની શુદ્ધતા પ્રમાણભૂત એકમ 'કેરેટ'ની દ્રષ્ટિએ માપવામાં આવે છે,જેમાં 24 કેરેટ સૌથી શુદ્ધ સ્વરૂપ છે.

હોલમાર્ક શુદ્ધતાની ખાતરી આપે છે.

જ્યારે તમે હોલમાર્ક અથવા BIS વેરિફાઈડ સોનું ખરીદો છો, ત્યારે તમારી પાસેથી તમારી ખરીદીમાં સોનાની ટકાવારી માટે જ શુલ્ક લેવામાં આવે છે.

દાખલા તરીકે, જો તમે 22 કેરેટ સોનું ખરીદો છો

તો તમારી પાસેથી તેના વજનના સંદર્ભમાં વર્તમાન 22K સોનાના દર મુજબ શુલ્ક લેવામાં આવશે.

સોનું ફુગાવા સામે ઉત્તમ બચાવ તરીકે કામ કરે છે

સમગ્ર ઇતિહાસમાં સોનાને રોકાણના સલામત અને વિશ્વસનીય સાધન તરીકે જોવામાં આવે છે.

KDM ગોલ્ડ શું છે?

KDM સોનું 92 ટકા સોનું અને 8 ટકા કેડમિયમનું મિશ્રણ છે. જો કે તે ઉચ્ચ શુદ્ધતાનું સોનું માનવામાં આવે છે, તે BIS દ્વારા ચકાસાયેલ નથી.

916 સોનું 22 કેરેટ સોનાનું બીજું નામ છે.

તેનો ઉપયોગ અંતિમ ઉત્પાદનમાં સોનાની શુદ્ધતા દર્શાવવા માટે થાય છે, એટલે કે દરેક 100 ગ્રામ એલોય માટે, તેમાં 91.6 ગ્રામ શુદ્ધ સોનું હોય છે.

916 સોનું જ્વેલરી બનાવવા માટે આદર્શ છે અને તે BIS દ્વારા પણ ચકાસાયેલ છે.

એવી જ રીતે, 958 સોનું 23 કેરેટ સોનું છે અને 750 સોનું 18 કેરેટ સોનું છે.