સોનાનો આજનો ભાવ

સોનાના ભાવ આજે નબળાથી સ્થિતિ પર રહ્યા છે.

વૈશ્વિક બજારમાં આજે સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

22 અને 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 100 રૂપિયા ઘટીને 200 રૂપિયા થયો છે.

દિલ્હી એનસીઆરમાં સોનાનો ભાવ રુપિયા 61,790 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.

મુંબઈમાં 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ રૂ. 56,500 અને 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ રૂ. 61,640 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે

ચાંદીનો ભાવ 75,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે.

નવી દિલ્હીમાં 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 56,650 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 61,790 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.

કોલકાતામાં 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 56,500 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે

અને 24 કેરેટ સોનાનો દર 10 ગ્રામ દીઠ 61,640 રૂપિયા છે. ચાંદીનો ભાવ 75,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે.

22 કેરેટ સોનું 24 કેરેટ સોનાથી કેવી રીતે અલગ છે?

24 કેરેટ સોનાની શુદ્ધતા 99.9% છે, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાની શુદ્ધતા 91.6% છે.

જ્વેલરી બનાવવા માટે 24 કેરેટ સોનાનો ઉપયોગ થતો નથી,

માત્ર 22 કેરેટ સોનું વપરાય છે.

હોલમાર્કવાળા સોનું ખરીદવું મહત્વપૂર્ણ છે.

હોલમાર્ક સિમ્બોલ એ સુનિશ્ચિત કરશે કે તમે શુદ્ધ સોનું ખરીદો છો.