આજે સોનાનો ભાવઃ

ભારતમાં લગ્નની સિઝન આવતાની સાથે જ દરેક વ્યક્તિએ સોનામાં રોકાણ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું.

આજે 22 કેરેટ શુદ્ધ સોનાની કિંમત 57,580 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે

24 કેરેટ શુદ્ધ સોનાની કિંમત છે. રૂ. 60,460 પ્રતિ 10 ગ્રામ.

દિલ્હી, હૈદરાબાદ, કેરળ, કોલકાતા અને મુંબઈ જેવા શહેરોમાં

આજે 22 કેરેટ શુદ્ધ સોનાનો ભાવ 57900 છે

જ્યારે 24 કેરેટ શુદ્ધ સોનાનો ભાવ 63150 છે.

આઇએસઓ ભારતીય માનક સંસ્થા દ્વારા શુદ્ધ સોનાની ઓળખના હોલમાર્ક આપવામાં આવે છે.

દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 61,230 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે

જ્યારે 22 કેરેટ સોનાની કિંમત 57,150 રૂપિયા છે.

કોલકાતામાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 62,185 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે

જ્યારે 22 કેરેટ સોનાની કિંમત 58,950 રૂપિયા છે.

ઉત્તર પ્રદેશમાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 58,980 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે

જ્યારે 22 કેરેટ સોનાની કિંમત 52,507 રૂપિયા છે.

ચેન્નાઈમાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 52250 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.

જ્યારે 22 કેરેટ સોનાની કિંમત 47,978 રૂપિયા છે.