પંખાને સાફ કરવા અજમાવી જુઓ આ ટિપ્સ, થઈ જશે ચકચકાટ

કેટલીક વસ્તુઓ એવી પણ હોય છે, જેને કરવી ખૂબજ મુશ્કેલ હોય છે, જેમ કે છત પર લગાવેલ પંખો.

આવું ઘણીવાર થાય છે કે, ફેનની સફાઈ કર્યા બાદ પણ કેટલીક વસ્તુઓ ગંદી જ દેખાય છે,

એટલે આપણને જરૂર પડે છે સીડી, કપડું અને સાબુ જેવી વસ્તુઓની.

ફેન ક્લીનર સ્ટિકનો ઉપયોગ કરો

ફેન ક્લીનર સ્ટિક એક પ્રકારનું ડસ્ટર છે, જેની પાછળ સ્ટિક અને કપડું લાગેલું હોય છે

સૌથી પહેલાં ફેનની બ્લેડને ક્લીનર સ્ટીકથી સાફ કરો અને પછી સ્વચ્છ પાણીથી લૂછી લો.

બસ આ રીતે એકદમ સાફ થઈ જશે તમાનો ફેન. તમે ક્લીનર સ્ટિકમાં કપડું લગાવીને પણ સાફ કરી શકો છો.

વેક્યૂમ ક્લીનર બનશે ઉપયોગી

આ ફેન સાફ કરવાની સૌથી સરળ ટ્રિક છે, જેનાથી ફેન એકદમ સરળતાથી સાફ થઈ જશે અને આજુબાજુ ગંદકી પણ ફેલાશે નહીં.

વેક્યૂમ હેન્ડલને લાંબુ કરીને પકડો અને ફેનને સાફ કરવાનું શરૂ કરો.

આમ કરવાથી પંખા પર જામેલ બધી જ ધૂળ વેક્યૂમ ક્લીનરમાં જતી રહેશે અને તમારો પંખો ચમકવા લાગશે.

ગંદકી સાફ કરવા માટે ક્લીનર

ફેનને સાફ કરવા માટે તમે બહારના ક્લીનરનો ઉપયોગ કરવાની જગ્યાએ ઘરે બનાવેલ ક્લીનરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો

ચીકણા પંખાને સાફ કરવા માટે સૌથી પહેલાં ફેનની સ્વિચને બંધ કરવી જોઈએ.

ઘણીવાર પાંખિયાની સફાઈ દરમિયાન તેનો શેપ બદલાઈ જાય છે અને તે હવા આપવાનું બંધ કરી દે છે.