ગુજરાતની શિક્ષિત નગરી વડોદરા એટલે વિવિધતાનો ખજાનો

અમદાવાદ અને સુરત બાદ વડોદરા ગુજરાતમાં ત્રીજુ ટોચનું શહેર કહેવાય છે

ઉદ્યોગોના વિકાસ મામલે વડોદરા પહેલેથી જ સમૃદ્ધ રહ્યું છે.

1960ના દશકાની શરૂઆત સુધી, વડોદરા શહેરની સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક કેન્દ્ર તરીકે ગણના થતી હતી.

આમ તો વડોદરામાં અનેક ભાષાઓ બોલાય છે

પરંતુ ગુજરાતી અને મરાઠી સૌથી વધુ બોલાતી ભાષા છે.

ખાણીપીણીની મામલે વડોદરાવાસીઓનો ટેસ્ટ તીખો છે તેવું કહી શકાય.

અહીંનું ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ સેવઉસળ છે. જે વડોદરાની ગલીએ-ગલીએ ખાવા મળશે.

વડોદરાના મદ્યમાં મહારાજાએ 1910માં બંધાવેલી સેન્ટ્રલ લાઈબ્રેરી અદભૂત છે.

ભારતની ટોચની ગણાતી બેંક ઓફ બરોડાનો પાયો પણ વડોદરામાં નંખાયો હતો.