શુક્ર પૃથ્વીની સૌથી નજીકનો ગ્રહ છે.

શુક્રના ઇવનિંગ સ્ટાર, શુક્રતાર વગેરે નામ છે. તે પૃથ્વી પરથી નરી આંખે દેખાય છે.

શુક્રના વાતાવરણમાં ૯૦ થી ૯૫ ટકા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે.

શુક્રને કોઈ ઉપગ્રહ નથી.

શુક્ર સૂર્યની પ્રદક્ષિણા ૨૨૫ દિવસમાં પુરી કરે છે.

શુક્રની આસપાસ સલ્ફ્યુરિક એસિડથી થયેલા વાદળો છે.

શુક્ર ગ્રહનું તાપમાન સામાન્ય રીતે 425 ડિગ્રી સેલ્સિયલ રહે છે.

શુક્રની સપાટી પર કોઈ ખાડા નથી. તેનું કારણ છે કે વાયુમંડળમાંથી પ્રવેશ કરતી કોઈપણ વસ્તુ શુક્રની સપાટી સુધી પહોંચતી જ નથી.

વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે અબજો વર્ષ પહેલા શુક્રની જલવાયુ પૃથ્વી જેવી જ હતી

પરંતુ તાપમાન અને ગ્રીન હાઉસ ઈફેક્ટના કારણે તેની સપાટીનું પાણી ઉકળી અને નાશ પામ્યું