એરોપ્લેનના ટાયરમાં એવું શું હોય છે કે વજન,સ્પીડ હોવા છતાં પણ ફૂટતા નથી

ટાયર સિન્થેટિક રબરના સંયોજનો સાથે બનાવવામાં આવે છે એલ્યુમિનિયમ,સ્ટીલ,નાયલોન સાથે જોડવામાં આવે ને તે ટાયરને મજબૂત બનાવવાનું કામ કરે છે

જ્યારે પ્લેન હવામાંથી રનવે પર લેન્ડ થાય ત્યારે તેના ટાયર ઝડપથી જમીન પર પડી જાય છે.

જમીન ઉપર ઉતર્યા બાદ પ્લેનના દબાણનો સામનો કરી સરળતાથી આગળ વધી શકે છે.

પ્લેનના ટાયર હજારો પાઉન્ડનું વજન અને હાઈ સ્પીડને સંભાળી શકે છે.

મજબુત રીતે બનાવવામાં આવે છે અને ટાયર મા નાઈટ્રોજન ગેસ ભરેલો હોય છે.

ટાયર સિન્થેટીક રબરના સંયોજનો સાથે બનાવવામાં આવે છે

અને તે ખૂબ દબાણ પછી પણ ફાટતા નથી.

વિમાનના ટાયર ટ્રકના ટાયર કરતાં બમણા અને કારના ટાયર કરતાં છ ગણા વધુ ફૂલેલા હોય છે.

વિમાન ના ટાયર ને 38 ટન સુધીના વજન સાથે ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે.