મંકી ફીવર શું છે? તે કેવી રીતે ફેલાય છે

કોવિડ, ચમકી ફીવર અને હવે મંકી ફીવરના કેસો દેશભરમાં જોવા મળી રહ્યા છે. ઘણા રાજ્યોમાં તેના કેસ ઝડપથી વધી રહ્યા છે.

મંકી ફીવર ક્યાસનૂર ફોરેસ્ટ ડિસીઝ તરીકે ઓળખાય છે.

વાંદરાનો તાવ ક્યાસનૂરના જંગલમાં શરૂ થયો હતો, તેથી તેનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે.

તેને મંકી ફીવર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે તે વાંદરાઓથી મનુષ્યમાં ફેલાય છે

આ રોગ વાંદરાઓના શરીરમાં જોવા મળતા બગાઇના કરડવાથી મનુષ્યમાં ફેલાય છે.

માત્ર માણસો જ નહીં પરંતુ પ્રાણીઓ પણ તેનાથી સંક્રમિત થઈ શકે છે.

વાંદરાના તાવના લક્ષણો ચેપગ્રસ્ત ટિકના કરડવાના 3 થી 8 દિવસ પછી દેખાય છે.

તે સૌપ્રથમ વર્ષ 1957માં

કર્ણાટકના ક્યાસનૂર જંગલમાં એક બીમાર વાંદરાની અંદર મળી આવ્યું હતું.

ઘણા રાજ્યોમાં તેના કેસ ઝડપથી વધી રહ્યા છે.

કર્ણાટકમાં મંકી ફીવરના કારણે બે લોકોના મોતના સમાચાર પણ આવ્યા છે.

આ સિવાય મહારાષ્ટ્ર અને

ગોવામાં પણ આ વાયરસના કેસ જોવા મળ્યા છે.

પ્રાણીઓ સાથે સંપર્ક ટાળો. શરીરને સંપૂર્ણ ઢાંકીને રાખો.

સ્વચ્છતાનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખો.અને તેને રોકવા માટે જાગૃતિ એ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે.