તમે ઘણા પ્રકાર ની ચટણી ઓ ખાધી હશે પણ જમરૂખ ની નહી

આજે અમે જમરૂખ ની એકદમ ટેસ્ટી રેસિપી શીખવાડીશુ

3 જમરૂખ ,2 લીલા મરચા ,એક નાનો ટુકડો આદુ, અને એક લીંબુ નો રસ

મીઠુ જીરા નો પાઉડર ધાણા નો પાઉડર અને ધાણા લાઈ લો

જમરૂખ લીલા મરચા અને ધાણા ને ધોઈ લો

જમરૂખ ના ટુકડા કરી લો અને બને તેટલા બી કાઢી લો

હવે મિક્સરમાં જમરૂખ ધાણા અને આદુ નો નાનો ટુકડો નાખો

તેમાં લીલા બે મરચા ,ધાણા જીરું ,મરી ,બ્લૅક સોલ્ટ,અને લીંબુ નો રસ નાખો.

હવે બધી વસ્તુ ને મિક્સર માં બરાબર રીતે પીસી લો

તમે તેમાં થોડું પાણી પણ નાખી શકો છો