વેપાર@દેશ: આજે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો, જાણો અમદાવાદ, વડોદરા સહિતના શહેરોમાં 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ

 
ગોલ્ડ રેટ
દિલ્હીમાં 22 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹66,390 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.

અટલ સમાચાર ડોટ કોમ, ડેસ્ક

આજે 22 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹66,240 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 24 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹72,220 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.

અમદાવાદમાં 22 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹66,290 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 24 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹72,270 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.સુરતમાં 22 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹66,290 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 24 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹72,270 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. વડોદરામાં 22 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹66,290 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 24 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹72,270 છે. દિલ્હીમાં 22 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹66,390 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 24 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹72,370 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.


મુંબઈમાં 22 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹66,240 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 24 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹72,220 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. કોલકાતામાં 22 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹66,240 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 24 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹72,220 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. ચેન્નાઈમાં 22 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹67,010 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 24 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹73,110 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. બેંગલુરુમાં 22 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹66,240 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 24 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹72,220 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. હૈદરાબાદમાં 22 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹66,240 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 24 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹72,220 છે.