બ્રેકિંગ@ગુજરાત: ઊર્જા વિકાસ નિગમના કર્મીઓને લઈ મહત્વનો નિર્ણય, કર્મચારીઓને 2થી 3 વર્ષ જ ફિક્સ પગાર પર રખાશે

 
GUVNL

અટલ સમાચાર,ડેસ્ક

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઊર્જા વિકાસ નિગમના કર્મીઓ માટે મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા વીજ કંપનીના કર્મચારીઓના 5 વર્ષના ફિક્સ પગારના સમયગાળમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. હવેથી કર્મચારીઓને 2થી 3 વર્ષ જ ફિક્સ પગાર પર રાખવામાં આવશે. 

અટલ સમાચાર તમારા મોબાઈલમાં મેળવવા અહી કિલક કરો

ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ અને તેના હસ્તકની વીજ કંપનીઓના કર્મચારીઓને હવે 5 નહીં 2-3 વર્ષ જ ફિક્સ પગાર પર રખાશે. ઊર્જા વિકાસ નિગમ દ્વારા કરવામાં આવેલી દરખાસ્તને ઊર્જા અને પેટ્રો-કેમિકલ્સ વિભાગે મંજૂરી આપી છે.  જે મુજબ હવેથી વીજ કંપનીમાં 2 વર્ષ સુધી જુનિયર ઈજનેરનો ફિક્સ પગાર રહેશે, જ્યારે જુનિયર આસિસ્ટન્ટ, હેલ્પર અને પ્લાન્ટ  એટન્ડન્ટનો 3 વર્ષ સુધી ફિક્સ પગાર રહેશે. સરકારમાં વર્ગ-3ના કર્મચારીઓ માટે ફિક્સ પગારનો સમયગાળો 5 વર્ષ જ રહેશે.

આપને જણાવી દઈએ કે, અગાઉ ઊર્જા વિભાગ હસ્તકની વીજ કંપનીઓમાં ફિક્સ પગારનો સમયગાળો 2 અને 3 વર્ષનો જ હતો. પરંતુ તેને પાછળથી વધારીને 5 વર્ષનો કરવામાં આવ્યો હતો.