રિપોર્ટ@મહેસાણા: પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પોલીસકર્મીઓ માટે ફિટનેસ ટેસ્ટનું આયોજન

Police

અટલ સમાચાર, મહેસાણા 

મહેસાણા પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે આજે પોલીસકર્મીઓ માટે ફિટનેસ ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આજે વહેલી સવારે જિલ્લા પોલીસ વડા અચલ ત્યાગી પોતે ગ્રાઉન્ડ પર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જ્યાં 50થી વધુ ઉંમર ધરાવતા 100 જેટલા પોલીસ કર્મીઓ સહિત અન્ય અધિકારીઓના ફિટનેસ ટેસ્ટ માટે ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

Mehsana

મહેસાણા જિલ્લા પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ફિટનેસ ટેસ્ટના કાર્યક્રમમાં 50 વર્ષથી વધુ ઉંમર ધરાવતા 100 જેટલા પોલીસ કર્મીઓ અને અન્ય પોલીસ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જેમાં 100 મીટર દોડ સહિત ના સ્ટેપ કરાવવા આવ્યા હતા, જેના આધારે ફિટનેસમાં એક રેન્કિંગ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા ત્યારબાદ અલગ પોગ્રામમાં સન્માનિત કરવામાં આવનાર છે.

Mehsana

મહેસાણા જિલ્લા પોલીસ વડા અચલ ત્યાગીએ જણાવ્યું કે, આજે પોલીસ પરેડ ગ્રોઉન્ડ ખાતે 50 વર્ષથી વધારે ઉંમર વાળા પોલીસ કર્મીઓની ફિટનેસ માટે અને એમની ફિટનેસના અવેર માટે અવેરનેસ વધે તેમજ ડાઈટ માટે અવેરનેસ વધે આ માટે આજે સ્પેશિયલ ફિટનેસ ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેવી રીતે હાલમાં ફિટ કોપના પોગ્રામ મહેસાણા જિલ્લામાં ચાલી રહ્યા છે. 

50 વર્ષથી વધુ ઉંમર ધરાવતા પોલીસ કર્મીઓ પર ધ્યાન: SP 

SP અચલ ત્યાગીએ જણાવ્યું હતું, અમારું ધ્યાન 50 વર્ષથી વધુ ઉંમર ધરાવતા પોલીસ કર્મીઓ પર છે. કારણ કે આ ઉંમરમાં પોલીસ કર્મીઓને બ્લડ પ્રેસરની સમસ્યા હોય, હાર્ટની સમસ્યા હોય એવી રીતે દરેક સમસ્યા પોલીસ ખાતામાં એક ઉંમર પછીજોવા મળતી હોય છે. તો એના માટે એક જાગૃતા લાવવા માટે આ ફિટ કોપનો પોગ્રામ આયોજન કરવામાં આવ્યો છે.