હડકંપ@ઘોઘંબા: નવાગામના માજી ડે. સરપંચે DRDA કચેરીમાં કર્યો આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ‎

 
Sucide

અટલ સમાચાર, ડેસ્ક

ઘોઘંબાના નવાગામના માજી ડે.સરપંચે ‎DRDA કચેરીની‎ બહાર આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કરતા‎ પોલીસે આાત્મવિલોપનના પ્રયાસને નિષ્ફળ ‎ ‎ બનાવીને અટકાયત કરી હતી. માજી ડે‎ સરપંચે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, ગામમાં 7 ‎ અરજદારની જમીન સમતળ માટે અરજી‎ કરીને મંજુરી માટે અનેક ધક્કા ખાધા હોવા‎ છતાં મંજુરી ના મળતા આત્મવિલોપન‎ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.‎ 

ઘોઘંબા તાલુકાના નવાગામના માજી‎‎ ડે.સરપંચ મકવાણા કંચનભાઇના પિતા‎ સહીત 7 અરજદારોએ વર્ષ 2021-22માં‎ મનરેગામાં જમીન સમતળ કરવાની અરજી‎ કરી હતી. જમીન સમતળ કરવાની મંજુરી‎ મેળવવા અરજદાર સહીત માજી ડે.સરપંચે‎ ગોધરા જિલ્લા ગ્રામ વિકાસની કચેરી તથા‎ સ્થાનિક તાલુકા પંચાયતમાં 20 થી વધુ‎ વખત ધક્કા ખાધા હોવા છતાં સમતળ‎ કરવાની અરજીની મજૂરી મળી ન હતી.‎ આખરે ધક્કાથી કટાંળીને નવાગામના‎ માજી ડે.સરપંચ કંચનભાઇ‎ મકવાણાનાઓએ ગ્રામ વિકાસ એજન્સીના‎ નિયામકને આાક્ષેપ કરતી રજુઆત કરી‎ હતી. 

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, રજુઆાતમાં જણાવેલ કે, 7‎ અરજદારોની જમીન સમતળ કરવાની‎ મંજૂરી માટે અનેક ધક્કા ખાધા હોવા છતાં‎ વહીવટી મંજૂરી ન મળતા માજી ડે.સરપંચ‎ તથા અરજદાર કચેરીની બહાર આત્મ‎ વિલોપન કરીશું તેવી ચીમકી ઉચ્ચારી હતી.‎ સોમવારના રોજ ડે.સરપંચ આત્મવિલોપન‎ કરવા આાવવાના ચીમકીને લઇને કચેરીની‎ બહાર પોલીસ બદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો‎ હતો. માજી ડે.સરપંચ કંચનભાઇ કેરબામાં‎ કોઇ પ્રવાહી ભરીને આવીને આત્મવિલોપન‎ કરવાની પ્રયાસ કરતાં હાજર પોલીસે‎ કેરબો લઇને આાત્મવિલોપનનો પ્રયાસને‎ નિષ્ફળ બનાવીને માજી ડે.સરપંચની‎ અટકાયત કરી હતી. આ તરફ માજી ડે.સરંપચે હજુ‎ ન્યાય નહિ મળે તો ફરીથી આત્મવિલોપન‎ કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી.‎