બેચરાજીઃ આશાવર્કર બહેનોને નોકરીનો સમય નક્કી કરવો અને બીજી અનેક માગો સાથે હડતાળ ઉપર ઉતરી
બહુચરાજી

અટલ સમાચાર, ડેસ્ક

સરકારની આરોગ્યને લગતી ગ્રામ્ય કક્ષાએ કરવાની થતી તમામ કામગીરી આશા વર્કર બહેનો કરે છે. જેમાં આયુષ્માન કાર્ડ, રસીકરણ, નવજાત શિશુ તેમજ તેમની માતાઓને અપાતા સરકારી લાભ જેવા આરોગ્ય ખાતાની વિવિધ યોજનાઓનો અમલ અને તેને લગતી કામગીરી પુરી પાડે છે. ત્યારે આજે મહેસાણા જિલ્લાના બેચરાજી તાલુકાના મોઢેરા PHCની આશાવર્કર બહેનો પોતાની વિવિધ માગો સાથે હડતાળ પર ઉતરી ગઈ છે.
 

 મહેસાણા જિલ્લાના બેચરાજી તાલુકાના મોઢેરા PHCની આશાવર્કર બહેનોએ જણાવ્યાં મુજબ લઘુતમ વેતન ધારા મુજબ વેતન, ફિક્સ પગાર ધોરણ, વર્ગ-4ના કર્મચારી તરીકેનો દરજ્જો, નોકરીનો સમય નક્કી કરવો, 7 મા પગારપંચ મુજબ લાભ તેમજ એપીએલ - બીપીએલ સમાન ગણવાની માંગણી કરવામાં આવી છે. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે, અમો આશા વર્કર બહેનો આ માંગણીઓ સરકાર સામે ઘણા સમયથી કરી રહી હતી પરંતુ આ બાબતે સરકારે કોઈ જ નિરાકરણ ન કર્યું હોવાથી આ હડતાળ કરવાની જરૂર ઊભી થઈ છે.