કવાયત@ગુજરાત: રાજ્યમાં પ્રથમવાર પાલતુ શ્વાનનો પણ વેરો, આ મનપાએ કર્યો મોટો નિર્ણય

 
Pet Dog

અટલ સમાચાર, ડેસ્ક

રાજ્યમાં રખડતાં પશુઓની સાથે કેટલીક જગ્યાએ શ્વાનના હુમલાની ઘટનાઓ પણ સામે આવતી હોય છે. જોકે હવે વડોદરા મનપા પાલતુ શ્વાનનો પણ વેરો ઉઘરાવશે. ગુજરાતમાં પહેલીવાર વડોદરા મનપાનો નવો વેરો ઉમેરાયો છે. બજેટમાં વેરા વધારાની સાથે વધુ એક ટેક્સનો મારો સામે આવ્યો છે. સ્થાયી સમિતિ મુજબ દર 3 વર્ષે 1000નો વેરો લેવાશે. વેરાની ગણતરી ક્યારથી થશે તેની સ્પષ્ટતા હાલ નથી. પાલતુ શ્વાન પેટે વર્ષે કરોડની રકમ વસુલવાની તૈયારી છે. વેરા વસુલાતની ચર્ચા પણ શહેરમાં કેટલા પાલતુ શ્વાન છે, તેની માહિતી મનપા પાસે નથી.

PM Jaherat
જાહેરાત

ગુજરાતમાં પહેલીવાર વડોદરા પાલિકા પાલતુ કૂતરાઓનો પણ વેરો ઉઘરાવશે. બજેટમાં વેરા વધારવાની સાથે એન્વાયર્નમેન્ટ ટેક્સ બાદ વધુ એક ટેક્સ ઝીંક્યો છે. જોકે, શહેરમાં કેટલા પાલતુ કૂતરા છે, તેની માહિતી જ પાલિકા પાસે નથી. શ્વાનવેરા પેટે વર્ષે રૂ. 1 કરોડ રૂપિયા જેટલી રકમ વડોદરાવાસીઓ પાસેથી લેવાની તૈયારીઓ શરૂ થઇ ગઇ છે. સ્થાયી સમિતિમાં ચર્ચા મુજબ દર ત્રણ વર્ષે રૂ.1000નો વેરો લેવાશે, આ વેરાની ગણતરી ક્યારથી થશે તેની હાલમાં સ્પષ્ટતા નથી.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા વર્ષ 2023-24નું રૂપિયા 4761.93 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ સ્થાયી સમિતિ સમક્ષ રજૂ કર્યું હતું. એક સપ્તાહની ચર્ચા વિચારણા બાદ સ્થાયી સમિતિએ 68.82 કરોડનો વધારો કરી 4830.75 કરોડનું અંદાજ પત્રમાં વધારો કરી મંજૂરી આપી હતી. જ્યારે આ વર્ષના બજેટમાં રૂપિયા 2600 કરોડના 924 વિકાસના કામો કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. ખાસ કરીને 79 કરોડનો વેરો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત એન્વાયરમેન્ટ ટેક્સનો પણ ઉમેરો કર્યો છે.