જાહેરાત@વડોદરા: મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી, કેવી રીતે અરજી કરવી?

કેવી રીતે અરજી કરવી?

 
જાહેરાત@વડોદરા: મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી, કેવી રીતે અરજી કરવી? 

અટલ સમાચાર ડોટ કોમ ડેસ્ક 

રાજ્યમાં અવાર-નવાર ભરતીની જાહેરાતો આવતી હોય છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી: વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા 17 જગ્યાઓ માટે આ ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયક ઉમેદવારો 22 ફેબ્રુઆરી 2024 પહેલા આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે.

VMC ભરતીમાં નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય માપદંડ, પસંદગી પદ્ધતિ, મહત્વની તારીખ અને અન્ય પાત્રતા પ્રક્રિયા સંબંધિત વધુ માહિતી માટે આ લેખ વાંચો.  

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી: મહત્વની માહિતી

સંસ્થા વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
પોસ્ટ્સ વિવિધ
ખાલી જગ્યા 17
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 22.02.24
અરજી ક્યાં કરવી https://vmc.gov.in/

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી, માહિતી

 વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન : પોસ્ટ્સ વિગત

પોસ્ટ ખાલી જગ્યા
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર 14
ANM 02
ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટ 01
કુલ 17

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી, પોસ્ટની માહિતી

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી: નોટિફિકેશન

અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટેની આપેલું નોટિફિકેશન વાંચો.

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સત્તાવાર https://vmc.gov.in/ વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

       તારીખો

  • અરજી કરવાની શરૂઆત તારીખ: 13-02-2024
  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 22-02-2024