વેપાર@ગુજરાત: કડી APMCમાં ચોખાના મહત્તમ ભાવ રૂપિયા 2190 રહ્યા, જાણો જુદા-જુદા પાકના ભાવ.

 ગુજરાતના વિવિધ APMC માં અનાજના શુ રહ્યા ભાવ 
 
વેપાર@ગુજરાત: કડી APMCમાં ચોખાના મહત્તમ ભાવ રૂપિયા 2190 રહ્યા, જાણો જુદા-જુદા પાકના ભાવ.

અટલ સમાચાર ડોટ કોમ, ડેસ્ક

મહેસાણાની કડી APMCમાં ચોખાના મહત્તમ ભાવ રૂપિયા 2190 રહ્યા અને સરેરાશ ભાવ 2000 રહ્યા, કપાસના તા.04-11-2023ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.6000 થી 8500 રહ્યા.. ઘઉંના તા.04-11-2023ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 2000 થી 3180 રહ્યા. મગફળીના તા.04-11-2023ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 4180 થી 7055 રહ્યા. બાજરાના તા.04-11-2023ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 1500 થી 3770 રહ્યા. જુવારના તા.04-11-2023ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 2355 થી 6655 રહ્યા.

કપાસ

કપાસના  APMCના ભાવ રૂ.6000 થી 8500 રહ્યા.

મગફળી

મગફળીના  APMCના ભાવ રૂ. 4180 થી 7055 રહ્યા.

ઘઉં

ઘઉંના  APMCના ભાવ રૂ. 2000 થી 3180 રહ્યા.

બાજરા

બાજરાના  APMCના ભાવ રૂ. 1500 થી 3770 રહ્યા.

જુવાર

જુવારના  APMCના ભાવ રૂ. 2355 થી 6655 રહ્યા.