જાહેરાત@દેશ: ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડમાં 490 એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ પર થશે ભરતી

આમાં ઓનલાઈન MCQ પરીક્ષા લેવામાં આવશે.
 
જાહેરાત@દેશ: ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડમાં 490 એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ પર થશે ભરતી

 અટલ સમાચાર ડોટ કોમ, ડેસ્ક

ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL)માં નોકરી મેળવવા ઈચ્છુક લોકો માટે સારા સમાચાર છે. IOCL એ કુલ 490 એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવી છે. આ ખાલી જગ્યાઓ ટેકનિશિયન, ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ/એકાઉન્ટ્સ એક્ઝિક્યુટિવ/ગ્રેજ્યુએટ એપ્રેન્ટિસ (ટેક્નિકલ અને નોન-ટેક્નિકલ) સહિત વિવિધ ટ્રેડ્સ અને શાખાઓમાં દેશભરમાં ઉપલબ્ધ છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો આ પોસ્ટ્સ માટે 10 સપ્ટેમ્બર 2023 અથવા તે પહેલાં IOCLની સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

આ જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોની પસંદગી ઓનલાઈન પરીક્ષામાં મેળવેલા ગુણના આધારે અને સંસ્થા દ્વારા નિર્ધારિત સૂચિત પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરીને કરવામાં આવશે. આમાં ઓનલાઈન MCQ પરીક્ષા લેવામાં આવશે.આ ભરતી પ્રક્રિયા દ્વારા, 490 ટેકનિશિયન, ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ અને એકાઉન્ટ્સ એક્ઝિક્યુટિવ/ગ્રેજ્યુએટ એપ્રેન્ટિસ (ટેક્નિકલ અને નોન-ટેક્નિકલ) પોસ્ટ્સ માટે ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાં તેમના સ્થાનો પર ભરતી કરવામાં આવશે.

 • ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ (ફિટર) - NCVT/SCVT દ્વારા નિયમિત 2 વર્ષની ITI (ફિટર) સાથે મેટ્રિક પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.
 • ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ (ઈલેક્ટ્રિશિયન) - NCVT/SCVT દ્વારા મંજૂર નિયમિત પૂર્ણ સમયના 2 વર્ષના ITI (ઈલેક્ટ્રીશિયન) સાથે મેટ્રિક પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.
 • ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ (ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મિકેનિક) - NCVT/SCVT દ્વારા મંજૂર નિયમિત પૂર્ણ સમયના 2 વર્ષના ITI (ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મિકેનિક) સાથે મેટ્રિક પાસ કરેલ હોવું આવશ્યક છે.
 • ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મિકેનિક) - NCVT/SCVT દ્વારા નિયમિત કરેલ પૂર્ણ સમયની 2 વર્ષની ITI (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મિકેનિક) સાથે મેટ્રિક પાસ કરેલ હોવું આવશ્યક છે.
 • ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ (મશિનિસ્ટ) - NCVT/SCVT દ્વારા મંજૂર નિયમિત પૂર્ણ સમયના 2 વર્ષના ITI (મશિનિસ્ટ) સાથે મેટ્રિક પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.
 • ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ (મિકેનિકલ) - મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં 3 વર્ષનો નિયમિત પૂર્ણ સમયનો ડિપ્લોમા હોવો આવશ્યક છે.
 • ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ (ઇલેક્ટ્રિકલ) - ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગમાં 3 વર્ષનો નિયમિત પૂર્ણ સમયનો ડિપ્લોમા હોવો આવશ્યક છે.
 • એપ્રેન્ટિસ (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન)- ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્જિનિયરિંગમાં 3 વર્ષનો નિયમિત પૂર્ણ સમયનો ડિપ્લોમા હોવો આવશ્યક છે.
 • ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ (સિવિલ) - સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં 3 વર્ષનો નિયમિત ડિપ્લોમા હોવો આવશ્યક છે.
 • ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ (ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ) - ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગમાં 3 વર્ષનો નિયમિત પૂર્ણ સમયનો ડિપ્લોમા હોવો આવશ્યક છે.
 • ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસ (ઇલેક્ટ્રોનિક્સ) - ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગમાં 3 વર્ષનો નિયમિત પૂર્ણ સમયનો ડિપ્લોમા હોવો આવશ્યક છે.
 • ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ - એકાઉન્ટ્સ એક્ઝિક્યુટિવ/ગ્રેજ્યુએટ એપ્રેન્ટિસ (BBA/B.A/B.Com/B.Sc.) - કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે.

આ પદો માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારોની વય મર્યાદા 18 વર્ષથી 24 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.