જાહેરાત@દેશ: ઇન્ડિયન રેલવેમાં બહાર પડી મોટી ભરતી,પહેલા કરી દો એપ્લાય

પસંદગી થયા બાદ ઉમેદવારોને નિયમો અનુસાર તાલીમ 
 
રોજગારઃ મેગા જોબ ફેર, 4671 કંપનીઓમાં 75879 જગ્યા પર થશે ભરતી

અટલ સમાચાર ડોટ કોમ, ડેસ્ક

ભારતીય રેલ્વેમાં મોટી ભરતી બહાર પડી છે, ઇન્ડિયન રેલવેમાં જો નોકરી કરવા ઇચ્છતા હોય તો તમારા માટે બેસ્ટ મોકો છે. ઇન્ડિયન રેલવેમાં એપ્રેન્ટિસની બમ્પર પૉસ્ટ માટે લાયક ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે. રેલવે રિક્રૂટમેન્ટ સેલે પૂર્વ મધ્ય રેલવે માટે આ જગ્યાઓ બહાર પાડી છે. જાણો આને લગતી મહત્વની વિગતો.

પૂર્વ મધ્ય રેલવેની એપ્રેન્ટિસ પૉસ્ટ માટે માત્ર ઓનલાઈન અરજી કરી શકાય છે. આ કરવા માટે તમારે આ વેબસાઇટ - rrcecr.gov.in ની મુલાકાત લેવાની રહેશે. અહીંથી વિગતો પણ જાણી શકાશે. આ ભરતી અભિયાન દ્વારા એપ્રેન્ટિસની કુલ 1832 જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 9 ડિસેમ્બર 2023 છે. છેલ્લી તારીખ પહેલા ફોર્મ ભરો.

જ્યાં સુધી લાયકાતનો સંબંધ છે, આ પૉસ્ટ્સ માટે ઉમેદવારે ઓછામાં ઓછા 50% માર્ક્સ સાથે 10મું અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ કરેલી હોવી જરૂરી છે. જો આપણે વય મર્યાદા વિશે વાત કરીએ, તો 15 થી 24 વર્ષની વચ્ચેના ઉમેદવારો આ પૉસ્ટ માટે અરજી કરી શકે છે. 1 જાન્યુઆરી, 2023 થી ઉંમરની ગણતરી કરવામાં આવશે. અનામત વર્ગને વય મર્યાદામાં છૂટછાટ મળશે.

આ પદો માટે અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ 100 રૂપિયા ફી ચૂકવવી પડશે. પેમેન્ટ ઓનલાઈન જ થશે. SC, ST, PWD કેટેગરીના ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની જરૂર નથી. પસંદગી થયા બાદ ઉમેદવારોને નિયમો અનુસાર તાલીમ દરમિયાન સ્ટાઈપેન્ડ આપવામાં આવશે. જો કે, તેઓએ આવાસનું સંચાલન જાતે કરવું પડશે. ઉપર આપેલ વેબસાઇટ પર અન્ય વિગતો ચેક કરો.