જાહેરાત@દેશ: SAILમાં આવી વિવિધ પદો માટે ભરતી, ગ્રેજ્યુએટ, ડિપ્લોમા અને ITI પાસ કરી શક્શે અરજી

એપ્રેન્ટિસશીપ માટે ઇચ્છુક યુવાનો 30 સપ્ટેમ્બર 2023 સુધીમાં અરજી કરી શકે છે.
 
જાહેરાત@દેશ: SAILમાં આવી વિવિધ પદો માટે ભરતી, ગ્રેજ્યુએટ, ડિપ્લોમા અને ITI પાસ કરી શક્શે અરજી

અટલ સમાચાર ડોટ કોમ, ડેસ્ક
 

સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (SAIL)માં નોકરી મેળવવાની તક છે. SAIL એ તેના રાઉરકેલા પ્લાન્ટમાં ગ્રેજ્યુએટ/ટેકનિશિયન/ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસશિપ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે. એન્જિનિયરિંગમાં B.Tech/Diploma/ITI કરી રહેલા નવા ઉમેદવારો માટે વ્યવહારુ જ્ઞાન મેળવવા માટે આ ખૂબ જ સારી તક છે. આ એક વર્ષની એપ્રેન્ટિસશીપ દરમિયાન, તમે માત્ર શીખી જ નહીં પરંતુ સ્ટાઈપેન્ડ પણ મેળવશો.SAILના રાઉરકેલા પ્લાન્ટમાં એપ્રેન્ટિસશિપની ભરતી માટેની અરજી પ્રક્રિયા 29 ઓગસ્ટથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે. એપ્રેન્ટિસશીપ માટે ઇચ્છુક યુવાનો 30 સપ્ટેમ્બર 2023 સુધીમાં અરજી કરી શકે છે.

ઉંમર મર્યાદા

SAIL રાઉરકેલામાં એપ્રેન્ટિસશિપ માટેની વય મર્યાદા 18 થી 28 વર્ષ છે. અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને નિયમો મુજબ ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટ મળશે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસશીપ માટે, ITI સંબંધિત ટ્રેડમાં હોવી જોઇએ. જ્યારે ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસશિપ માટે ડિપ્લોમા અને ગ્રેજ્યુએટ એપ્રેન્ટિસશિપ માટે BE/B.Tech જરૂરી છે.

SAIL માં એપ્રેન્ટિસશીપ કરનારાઓને એપ્રેન્ટીસશીપ એક્ટ 1961, એપ્રેન્ટીસશીપ નિયમો 1002 મુજબ સ્ટાઈપેન્ડ આપવામાં આવશે.

એપ્રેન્ટિસશીપ માટે પસંદગી

SAIL માં એપ્રેન્ટિસશિપ માટેની પસંદગી લાયકાતના ગુણ પર આધારિત હશે. તેના આધારે મેરિટ તૈયાર કરવામાં આવશે.

SAIL રાઉરકેલા સ્ટીલ પ્લાન્ટ એપ્રેન્ટિસશીપ ખાલી જગ્યા

ટ્રેડ એપ્રેન્ટીસશીપ-188

ટેકનિશિયન એપ્રેન્ટિસશીપ-136

ગ્રેજ્યુએટ એપ્રેન્ટીસશીપ-51