રીપોર્ટ@આસામ: શરૂ થયો બિહુ તહેવાર, પ્રાણીઓની પૂજા થાય છે, જાણો આ તહેવારની અનોખી પરંપરાઓ

બોહાગ બિહુનો તહેવાર પાકની લણણીની ઉજવણીનો સંકેત આપે છે.  
 
જાણો કયું પાલતું પ્રાણી ઓક્સિજન છોડે છે અને તેની જોડે રહેવાથી થતાં ફાયદા
      આ તહેવારને આસામના નવા વર્ષનું પ્રતીક પણ માનવામાં આવે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ તહેવાર 7 દિવસ સુધી ઉજવવામાં આવે છે.